HẢI SẢN


Cua sốt cay

690.000 vnd/ con


Mực chiên xù

129.000 vnd