MÓN KHAI VỊ


Nem Hà nội

19.000 vnd/ cái


Khoai lang chiên

59.000 vnd


Ngô chiên bơ

59.000 vnd